Czym jest coaching? - Bento Marek Naumiuk - Doskonalenie Organizacji

Przejdź do treści

Czym jest coaching?

Coaching

Czym jest coaching ?

Coaching to narzędzie wykorzystywane w obszarach rozwoju osobistego i/lub zawodowego zorientowane na rezultaty
ICF (International Coach Federation) określa coaching jako relacje partnerską, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Coach i jego klient przygotowują wspólnie harmonogram spotkań oraz ustalają sposoby komunikowania się. Nie muszą w tym względzie przestrzegać żadnych zewnętrznych narzuconych norm.
Podczas regularnych spotkań – sesji, klient wybiera, na czym chce się skupić, a coach poprzez słuchanie i zadawanie otwierających, skłaniających do przemyśleń pytań pomaga klientowi w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji.

Coach, dzięki swojej wiedzy, znajomości skutecznych narzędzi i umiejętności ich zastosowania dąży do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta, wierzy, że klient jest z natury pełen pomysłów. Coach ukierunkowuje klienta na cel, wspiera go w identyfikowaniu i eliminowaniu przeszkód, jak również w dostrzeganiu i wykorzystaniu możliwości. Coach towarzyszy klientowi w przebyciu drogi z punktu, w którym klient jest, do punktu w którym chce być.

Coaching nie jest doradztwem.

Coach nie daje gotowych rozwiązań. Coach ma pytania, klient odpowiedzi.

Coaching koncentruje się na tym, co jest teraz oraz ukierunkowuje na przyszłość i na rozwiązania.

© Bento Marek Naumiuk 2010-2019
Wróć do spisu treści