Efektywny menadżer - Bento Marek Naumiuk - Doskonalenie Organizacji

Przejdź do treści

Efektywny menadżer

Oferta szkoleń > Szkolenia otwarte

EFEKTYWNYMENADŻER czyli jak zarzadzać i motywować zespół

UCZESTNICY:
Adresatami warsztatu są szefowie i menadżerowie zespołów. Osoby dla których istotne jest budowanie efektywnych i odpowiedzialnych zespołów.

CEL SZKOLENIA:
Celem warsztatu jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu budowania pożądanych relacji z podwładnymi oraz  wdrażania struktur motywacyjnych.
Szczególnie istotne jest, aby uczestnicy potrafili przekazywać zadania i egzekwować ich realizacje.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
Korzyścią dla uczestników będzie możliwość przećwiczenia praktycznych umiejętności menadżerskich potrzebnych w codziennej pracy. Poznają narzędzia i działania jakie podejmują przełożeni w celu budowania odpowiedzialności u podwładnych. Dowiedzą się jak komunikować podwładnym czego od nich oczekujemy.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
-  Style zarządzania i relacje z podwładnymi
-  Poziomy komunikacji z podwładnymi
-  Delegowanie zadań i uprawnień
-  Planowanie oraz kontrola realizacji zadań
-  Systemy motywacyjne
-  Budowanie świadomości i odpowiedzialności podwładnych
-  Przekazywanie decyzji o karach i nagrodach, ocenie
-  Asertywność w zarządzaniu
-  Rozwiązywanie konfliktów w zespołach

METODOLOGIA SZKOLENIA:
Szkolenie prowadzone jest metoda warsztatową z zastosowaniem:
-   symulacji
-   ćwiczeń indywidualnych i zespołowych
-   mini wykładów i prezentacji
-   wspólnych dyskusji, refleksji i podsumowań

ZAWARTOŚĆ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH:
Uczestnicy szkolenia otrzymają specjalnie przygotowane materiały, zawierające najważniejsze treści teoretyczne związane bezpośrednio z tematem szkolenia

MINIMALNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 8 OSÓB (MAX 14)

TRENER: Marek Naumiuk

TERMINY:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:  883 90 60 50

Szkolenia zamknięte
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu proszę o kontakt.


© Bento Marek Naumiuk 2010-2019
Wróć do spisu treści