Menadżer jako coach - rozwijanie swojego zespołu - Bento Marek Naumiuk - Doskonalenie Organizacji

Przejdź do treści

Menadżer jako coach - rozwijanie swojego zespołu

Oferta szkoleń > Szkolenia otwarte

MENADŻER JAKO COACH - rozwijanie zespołu

UCZESTNICY:
Adresatami warsztatu są menadżerowie, którzy chcą umiejętnie i efektywnie wspierać rozwój swoich podwładnych.

CEL SZKOLENIA:
Celem warsztatu jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu wspierania pracowników w rozwoju ich kompetencji oraz pożądanych zmian zachowań.
Szczególnie istotne jest, aby uczestnicy potrafili dobrać i właściwie używać odpowiednie metody wsparcia w zależności od rozwoju kompetencji podwładnych.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
W trakcie szkolenia uczestnicy doskonalą umiejętności potrzebne by efektywnie wspierać pracowników na kolejnych etapach ich rozwoju a także otrzymają narzędzia potrzebne w trudnych sytuacjach (np. pracownik neguje zmiany)

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
- Informacja zwrotna
- Planowanie i monitorowanie rozwoju pracowników
- 4 poziomy rozwoju kompetencji pracownika
- Metody wsparcia rozwoju
- Instruktaż
- Coaching operacyjny
- Coaching na zyczenie - model GROW
- Wdrażanie coachingu
- Trening umiejętności

METODOLOGIA SZKOLENIA:
Szkolenie prowadzone jest metoda warsztatową z zastosowaniem:
-   symulacji nagrywanych kamerą video
-   ćwiczeń indywidualnych i zespołowych
-   mini wykładów i prezentacji
-   wspólnych dyskusji, refleksji i podsumowań

ZAWARTOŚĆ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH:
Uczestnicy szkolenia otrzymają specjalnie przygotowane materiały, zawierające najważniejsze treści teoretyczne związane bezpośrednio z tematem szkolenia

MINIMALNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 8 OSÓB (MAX 14)

TRENER: Marek Naumiuk

TERMINY:
wkrótce

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:  883 90 60 50

Szkolenia zamknięte
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu proszę o kontakt.


© Bento Marek Naumiuk 2010-2019
Wróć do spisu treści