Metodyka pracy - Bento Marek Naumiuk - Doskonalenie Organizacji

Przejdź do treści

Metodyka pracy

Oferta szkoleń > Szkolenia zamknięte

Metodyka pracy oraz materiały dla uczestników

Metodyka

Każdy warsztat prowadzony jest w sposób maksymalnie interaktywny. Niezbędna ilość wiedzy teoretycznej i schematów jest dostosowana do celów szkoleniowych, a główny akcent interaktywny to ćwiczenia.
Są to:
• Scenki nagrywane i omawiane na forum
• Ćwiczenia indywidualne i grupowe
• Dyskusje
• Mini prezentacje
• Analizy przypadków
• Symulacje
• Gry
Taka metodyka gwarantuje wzrost samoświadomości uczestników, poznanie własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz motywację do pracy nad sobą.

Materiały dla uczestników
Uczestnicy otrzymują materiały do ćwiczeń na szkoleniach i dodatkowo otrzymują listę rekomendowanych lektur, pozwalających na poszerzenie wiedzy w danym temacie.


© Bento Marek Naumiuk 2010-2019
Wróć do spisu treści