Negocjacje windykacyjne - jak odzyskać należność i dalej współpracować - Bento Marek Naumiuk - Doskonalenie Organizacji

Przejdź do treści

Negocjacje windykacyjne - jak odzyskać należność i dalej współpracować

Oferta szkoleń > Szkolenia otwarte

NEGOCJACJE WINDYKACYJNE czyli jak odzyskać należność i dalej współpracować.


UCZESTNICY:
Szkolenie skierowane jest do osób, które są zaangażowane w rozmowy i negocjacje windykacyjne oraz dla osób odpowiedzialnych za kontakty biznesowe z partnerami handlowymi.

CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w świadomym prowadzeniu negocjacji
z dłużnikami, gdzie uwzględniona jest specyfika mechanizmów handlowych i negocjacyjnych.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
Korzyścią dla uczestników będzie uświadomienie sobie możliwości prowadzenia oraz przećwiczenie rozmów i negocjacji windykacyjnych tak, aby nie miały one negatywnych konsekwencji na przyszłe relacje biznesowe.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
- Proces negocjacji windykacyjnych
- Przygotowanie do rozmowy z dłużnikiem
- Komunikacja z dłużnikiem telefonicznie, mailowo, listownie, osobiście
- Mechanizmy powstawania gier dłużników
- Diagnoza gier i wymówek
- Skuteczne kontr taktyki
- Stosowanie presji i sankcji
- Asertywność w windykacjach
- Zawieranie skutecznej ugody
- Egzekwowanie ustaleń

METODOLOGIA SZKOLENIA:
Szkolenie prowadzone jest metoda warsztatową z zastosowaniem:
- symulacji nagrywanych kamerą video
- ćwiczeń indywidualnych i zespołowych
- mini wykładów i prezentacji
- wspólnych dyskusji, refleksji i podsumowań

ZAWARTOŚĆ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH:
Uczestnicy szkolenia otrzymają specjalnie przygotowane materiały, zawierające najważniejsze treści teoretyczne związane bezpośrednio z tematem szkolenia

MINIMALNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 8 OSÓB (MAX 14)

TRENER: Marek Naumiuk

TERMINY:
wkrótce

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 883 90 60 50

Szkolenia zamknięte
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu proszę o kontakt.


© Bento Marek Naumiuk 2010-2019
Wróć do spisu treści