Ocena szkoleń - Bento Marek Naumiuk - Doskonalenie Organizacji

Przejdź do treści

Ocena szkoleń

Oferta szkoleń > Szkolenia zamknięte

Mierzenie efektywności szkoleń
Aby proces pomiaru był wiarygodny, jestem gotowi dokonać pomiaru na czterech poziomach wg teorii Dr. Donalda Kirkpatricka.


Poziom
Co jest mierzone?
Opis / cel pomiaru
Narzędzia
1

Reakcja

Informacja na temat opinii uczestników dotyczącej szkolenia w kontekście pracy zawodowej.
• Które elementy były skuteczne a które wymagają poprawy?
• Silne i słabe strony trenera
• Jakie elementy środowiska szkoleniowego wspierały / osłabiały efektywność szkolenia?
• Które z działań organizacyjnych podjęto, a których nie?
Standardowym narzędziem jest ankieta. Jej celem jest zbadanie, jak oceniona została wartość merytoryczna i praktyczna programu, jakość materiałów szkoleniowych, praca trenera
2
Wiedza / nauka
Informacja dotycząca przyrostu wiedzy tj.
• Do jakiego stopnia uczestnicy opanowali wiedzę na temat umiejętności?
• Do jakiego stopnia wiedzą jak ja stosować?
Testy
3
Transfer wiedzy / zachowanie
Informacja dotycząca stosowania w praktyce wiedzy zdobytej na szkoleniu
Obserwacje zachowań w trakcie pracy, coaching, sesje wzmacniające umiejętności, informacja zwrotna 180⁰ / 360⁰
4
Rezultaty biznesowe
Informacja o efektach biznesowych
Miary zbierane w ramach systemów zarzadzania
© Bento Marek Naumiuk 2010-2019
Wróć do spisu treści