Roadmap - Bento Marek Naumiuk - Doskonalenie Organizacji

Przejdź do treści

Menu główne:

Roadmap

Oferta szkoleń > Szkolenia zamknięte

Roadmap

Moja ambicją jest by proces szkoleniowy był jak najlepiej dostosowany do aktualnych potrzeb i przyniósł spodziewane efekty. Dlatego też przykładam ogromną wagę do  każdego etapu.


1. Przed szkoleniem

a. Identyfikacja wizji strategii firmy. Stan obecny a stan pożądany

• Kogo to dotyczy?
• Jak długo trwa sytuacja?
• Co dokładnie się stało?
• Dlaczego warto się tym zająć?

b. Analiza kompetencji

• Wywiady
• Ankiety
• Obserwacja pracy
• Test wiedzy
• Profil DiSC

c. Projekt warsztatu

• Opracowanie programu
• Przygotowanie odpowiednich ćwiczeń i zadań szkoleniowych
• Konsultacja i akceptacja warsztatu

d. Przed rozpoczęciem programu motywująca komunikacja mailowa do uczestników przedstawiająca program, korzyści z uczestnictwa, metody pracy, sposób komunikacji oraz działania przed, w trakcie i po szkoleniu

2. Realizacja warsztatu

a. Szkolenie ma charakter aktywny, warsztatowy by uczestnicy mieli poczucie bycia twórcą rozwiązań
b. W zależności od celów warsztat jedno- lub wieloetapowy
c. Informacja zwrotna i coaching „in-time”

3. Po szkoleniu

a. Dla uczestników

• Indywidualne plany działania
• Coaching

b. Dla przełożonych i organizacji

• Coaching przełożonego
• Ewaluacja szkolenia
• Raport i wnioski poszkoleniowe© Bento Marek Naumiuk 2010-2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego