Rodzaje coachingu - Bento Marek Naumiuk - Doskonalenie Organizacji

Przejdź do treści

Rodzaje coachingu

Coaching

Rodzaje coachingu:

BUSINESS COACHING
Usługa dedykowana dla kadry zarządzającej i dla menadżerów.
Business Coaching jest jedną z najbardziej efektywnych i najskuteczniejszych metod wspierania człowieka w jego rozwoju i podnoszenia kompetencji biznesowych Klienta. Koncentruje się głównie na udoskonalaniu konkretnych umiejętności i zmianie pewnych zachowań i postaw w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania jednostki. Jest procesem wysoce ustrukturalizowanym, który opiera się m.in. na bardzo szczegółowo zaplanowanym procesie doskonalenia umiejętności, w którego skład wchodzą m.in. szereg powtarzalnych ćwiczeń – symulacji i samodzielna praca pomiędzy sesjami coachingowymi.


LIFE COACHING
Life coaching kierowany jest do osób, które chcą wykorzystać swój potencjał by zrealizować własne cele lub rozwiązać konkretne problemy.
Life Coaching jest ukierunkowany na wspieranie rozwoju osobistego Klienta. Stwarza warunki do refleksji nad własną osobą, swoim życiem i swoim działaniem oraz okazję do zastanowienia się nad celowością i sensownością niektórych poczynań i kierunkiem zmian, w celu podniesienia efektywności osobistej i poprawy jakości życia. To właśnie w ramach tych sesji Klient ma możliwość dokonania rzeczywistego wglądu w siebie i ustalenia strategii działania w oparciu o odpowiedzi na pytanie „”co dalej?”. Zmiany, które następują w życiu Klienta dzięki sesjom coachingowym, mają być przede wszystkim konstruktywne dla jego życia. Praca coachingowa koncentruje s
ię na wzmocnieniu tożsamości i wartości, urzeczywistnianiu marzeń i celów oraz rozwijaniu potrzebnych umiejętności i zachowań.


© Bento Marek Naumiuk 2010-2019
Wróć do spisu treści