zarządzanie działem handlowym - Bento Marek Naumiuk - Doskonalenie Organizacji

Przejdź do treści

Menu główne:

zarządzanie działem handlowym

Oferta szkoleń > Szkolenia otwarte

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM HANDLOWYM

UCZESTNICY:
Adresatami warsztatu są osoby zarządzające i odpowiedzialne za pracę i wyniki działu handlowego oraz przedstawicieli handlowych

CELE SZKOLENIA:
Celem warsztatu jest:
• Podniesienie wiedzy i umiejętności w przewodzeniu grupą handlową
• Zwiększenie wyników przez zastosowanie profesjonalnych metod zarządzania
• Podniesienie rangi funkcji „Zarządzającego Sprzedażą”
• Wykreowanie w firmie atmosfery priorytetu dla sprzedaży

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję do usystematyzowania wiedzy i przećwiczenia, ważnych z punktu widzenia zarządzania sprzedażą, elementów i narzędzi zarządczych. Poznają koncepcje platformy handlowej dzięki, której będą efektywnie planować i prowadzić działania sprzedażowe, w porę wprowadzać działania korekcyjne.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
• Twoja rola jako szefa sprzedaży

o 5 ról szefa
o Priorytety własne
o Ukierunkowanie na ludzi vs ukierunkowanie na firmę
o Umiejętności potrzebne w zarządzaniu

• Czynniki wpływające na konkurencyjność Twojej firmy

o Co to jest konkurencyjność
o Planowanie

• Planowanie sprzedaży – koncepcja Platformy Handlowej

o Definicja platformy handlowej
o Elementy platformy
o Wartość platformy
o Działania na platformie
o Inklinacja do powtórnego zakupu
o Ukierunkowanie na klienta
o Strategie marketingowe na platformie klientów kupujących

• Zarządzanie przez ustalanie celów – model Wyniki/Działania/Fachowość

o Racja ustalania celów
o Planowanie wyników w oparciu o sprzedaż osobistą
o Dziedziny w których warto ustalać cele
o Przekazywanie celów i zobowiązanie handlowca

• Profesjonalne przewodzenie ludźmi

o Autoanaliza stylów przewodzenia wg. Hersey & Blanchard
o Możliwości wynikające z użycia stylów przewodzenia

• Motywacja pracowników

o Teoria „X” i teoria „Y”
o Definicja motywacji
o Motywacja – własny profil
o Budowanie systemów motywacyjnych pozapłacowych


METODOLOGIA SZKOLENIA:
Szkolenie prowadzone jest metoda warsztatową z zastosowaniem:
- symulacji
- ćwiczeń indywidualnych i zespołowych
- mini wykładów i prezentacji
- wspólnych dyskusji, refleksji i podsumowań

ZAWARTOŚĆ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH:
Uczestnicy szkolenia otrzymają specjalnie przygotowane materiały, zawierające najważniejsze treści teoretyczne związane bezpośrednio z tematem szkolenia

MINIMALNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 8 OSÓB (MAX 14)

TRENER: Marek Naumiuk


TERMINY:
wkrótce

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 883 90 60 50

Szkolenia zamknięte
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu pro
szę o kontakt.

INWESTYCJA:

Cena 599 (VAT zw)
Przy zgłoszeniu dwóch osób rabat 10%


© Bento Marek Naumiuk 2010-2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego