Zarządzanie sobą w czasie - Bento Marek Naumiuk - Doskonalenie Organizacji

Przejdź do treści

Zarządzanie sobą w czasie

Oferta szkoleń > Szkolenia otwarte

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

UCZESTNICY:
Adresatami warsztatu są wszystkie osoby, które chcą efektywnie wykorzystywać swój czas w pracy i nie tylko. Zajęcia głównie kierowane są dla kierowników i managerów.

CEL SZKOLENIA:
Celem warsztatu jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sobą w czasie: zarządzania własnymi zadaniami, prowadzeniu spotkań i delegowaniu zadań.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
Korzyścią dla uczestników będzie możliwość przećwiczenia praktycznych umiejętności potrzebnych w codziennej pracy. Poznają jak zarządzać własnymi zadaniami, jak delegować skutecznie zadania podległym pracownikom oraz jak prowadzić efektywne zebrania.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
-  Alokacja czasu
- "Złodzieje czasu"
-  Wyznaczanie celów i priorytetów
-  Zasada Pareto
-  Krzywa wydajności
-  Asertywność a gospodarowanie czasem
-  Delegowanie
-   Metoda ALPEN
-   Efektywne zebrania

METODOLOGIA SZKOLENIA:
Szkolenie prowadzone jest metoda warsztatową z zastosowaniem:
-   symulacji
-   ćwiczeń indywidualnych i zespołowych
-   mini wykładów i prezentacji
-   wspólnych dyskusji, refleksji i podsumowań

ZAWARTOŚĆ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH:
Uczestnicy szkolenia otrzymają specjalnie przygotowane materiały, zawierające najważniejsze treści teoretyczne związane bezpośrednio z tematem szkolenia

MINIMALNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 8 OSÓB (MAX 14)

TRENER: Marek Naumiuk

TERMINY: (warsztat trwa jeden dzień)
wkrótce

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:  883 90 60 50

Szkolenia zamknięte
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu proszę o kontakt.


© Bento Marek Naumiuk 2010-2019
Wróć do spisu treści