Coaching - Bento Marek Naumiuk

Doskonalenie organizacji
Szkolenia Doradztwo Coaching
Doskonalenie organizacji
Szkolenia Doradztwo Coaching
Bento Marek Naumiuk
Przejdź do treści

Coaching

Czym jest coaching ?

Coaching to narzędzie wykorzystywane w obszarach rozwoju osobistego i/lub zawodowego zorientowane na rezultaty
ICF  (International Coach Federation) określa coaching jako relacje  partnerską, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym  wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych  rezultatów.

Coach  i jego klient przygotowują wspólnie harmonogram spotkań oraz ustalają  sposoby komunikowania się. Nie muszą w tym względzie przestrzegać  żadnych zewnętrznych narzuconych norm.
Podczas  regularnych spotkań – sesji, klient wybiera, na czym chce się skupić, a  coach poprzez słuchanie i zadawanie otwierających, skłaniających do  przemyśleń pytań pomaga klientowi w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji  oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji.

Coach,  dzięki swojej wiedzy, znajomości skutecznych narzędzi i umiejętności  ich zastosowania dąży do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza  klienta, wierzy, że klient jest z natury pełen pomysłów. Coach  ukierunkowuje klienta na cel, wspiera go w identyfikowaniu i  eliminowaniu przeszkód, jak również w dostrzeganiu i wykorzystaniu  możliwości. Coach towarzyszy klientowi w przebyciu drogi z punktu, w  którym klient jest, do punktu w którym chce być.

Coaching nie jest doradztwem.

Coach nie daje gotowych rozwiązań. Coach ma pytania, klient odpowiedzi.

Coaching koncentruje się na tym, co jest teraz oraz ukierunkowuje na przyszłość i na rozwiązania.
 
Rodzaje coachingu:

BUSINESS COACHING
Usługa dedykowana dla kadry zarządzającej i dla menadżerów.
Business  Coaching jest jedną z najbardziej efektywnych i najskuteczniejszych  metod wspierania człowieka w jego rozwoju i podnoszenia kompetencji  biznesowych Klienta. Koncentruje się głównie na udoskonalaniu  konkretnych umiejętności i zmianie pewnych zachowań i postaw w celu  zwiększenia efektywności funkcjonowania jednostki. Jest procesem wysoce  ustrukturalizowanym, który opiera się m.in. na bardzo szczegółowo  zaplanowanym procesie doskonalenia umiejętności, w którego skład wchodzą  m.in. szereg powtarzalnych ćwiczeń – symulacji i samodzielna praca  pomiędzy sesjami coachingowymi.


LIFE COACHING
Life  coaching kierowany jest do osób, które chcą wykorzystać swój potencjał  by zrealizować własne cele lub rozwiązać konkretne problemy.
Life  Coaching jest ukierunkowany na wspieranie rozwoju osobistego Klienta.  Stwarza warunki do refleksji nad własną osobą, swoim życiem i swoim  działaniem oraz okazję do zastanowienia się nad celowością i  sensownością niektórych poczynań i kierunkiem zmian, w celu podniesienia  efektywności osobistej i poprawy jakości życia. To właśnie w ramach  tych sesji Klient ma możliwość dokonania rzeczywistego wglądu w siebie i  ustalenia strategii działania w oparciu o odpowiedzi na pytanie „”co  dalej?”. Zmiany, które następują w życiu Klienta dzięki sesjom  coachingowym, mają być przede wszystkim konstruktywne dla jego życia.  Praca coachingowa koncentruje się na wzmocnieniu tożsamości i wartości, urzeczywistnianiu marzeń i celów oraz rozwijaniu potrzebnych umiejętności i zachowań.

 
Jak wygląda sesja coachingowa ?

Proces coachingowy trwa zwykle od 4 do 6 miesięcy
Podczas  procesu coachingowego  spotykamy się regularnie 2 lub 3 razy w  miesiącu. Zwykle sesja trwa około 1 godziny. Możliwe jest też  prowadzenie sesji telefonicznie lub poprzez skype. W czasie pierwszego  spotkania bliżej przedstawiam czym jest praca coachingowa i czego można  od niej oczekiwać, a klient ma szansę sprawdzić, czy coaching jest  metodą, która mu odpowiada oraz czy moja osoba jest dla niego  odpowiednia.

Zawsze mam na uwadze dobro Klienta, dlatego cały proces oparty jest na ścisłej poufności wszelkich informacji.

W pracy coachingowej wykorzystuję własne doświadczenie, elementy NLP, test Facet5, test DiSC Classic 1.0 i 2.0.

Coachingu  uczyłem się „u źródła” czyli od Roberta Diltsa, Stephena Gilligana  i  Richarda Bolstada a także Hermanna Müller-Walbrodt, Roberta Korpa, Izy i  Marka Rudzińskich, Johna Whittingtona.
Na  początku relacji coachingowej po podjęciu przez klienta decyzji o  zaangażowaniu się w proces coachingu ustalamy cele naszej współpracy na  najbliższe miesiące. Na każdej sesji to zawsze klient decyduje z czym  chce pracować, ja dbam o to, aby utrzymywać kurs w dążeniu do  osiągnięcia celów założonych na początku procesu.  Każda sesja jest  wartościowa sama w sobie i przynosi wymierne rezultaty. Jednak dla  podtrzymania motywacji i zaangażowania podczas wprowadzania zmian  zalecane są regularne spotkania przez okres co najmniej 4 miesięcy.  Pomiędzy sesjami Klient pracuje nad indywidualnymi zadaniami o  charakterze rozwojowym. Na ostatniej sesji coachingowej razem  podsumowujemy naszą współpracę  i osiągnięcia, omawiamy też obszary do  dalszego ewentualnego rozwoju.
Pierwsze spotkanie o charakterze konsultacyjnym jest na mój koszt.
Bento Marek Naumiuk
Legionowa 4/7
20-048 Lublin
NIP 946-118-52-84
REGON 432486554
Konto 57 1030 0019 0109 8503 0008 8681
© Bento Marek Naumiuk 2010 - 2023
Wróć do spisu treści