OCAI - Bento Marek Naumiuk

Doskonalenie organizacji
Szkolenia Doradztwo Coaching
Doskonalenie organizacji
Szkolenia Doradztwo Coaching
Bento Marek Naumiuk
Przejdź do treści

OCAI

Narzędzia
Co to jest?
Kwestionariusz oceny kultury organizacyjnej OCAI (Organizational Culture Assesment Instrument) jest jednym z najbardziej popularnych i najczęściej używanych testów do oceny kultury organizacyjnej, który pozwala zarówno na ocenę stanu aktualnego jak i stanu pożądanego.
Koncepcja Camerona i Quinna wyróżnia cztery podstawowe typy kultur, zdefiniowane poprzez dwa wymiary: „orientacja do wewnątrz vs orientacja na zewnątrz” oraz „elastyczność vs stabilność”:
• kultura klanu,
• kultura hierarchii,
• kultura zorientowana na rynek,
• kultura adhokracji.

 
Po co badać?
Kultura organizacyjna, według autorów modelu, to: niepisane, przestrzegane często podświadomie zasady, które wypełniają lukę między tym, co napisane, a tym co się rzeczywiście dzieje. Kultura dotyczy wspólnych poglądów, ideologii, wartości, przekonań, oczekiwań i norm.
Badanie kultury organizacyjnej daje odpowiedź na pytanie jaki typ kultury panuje obecnie w organizacji, a jaki jest oczekiwany przez zarząd, menedżerów czy pracowników.
Przy okazji można dowiedzieć się, czy cele, misja wizja firmy jest bliska pracownikom i czy chcą ją realizować. Po badaniu będzie jasne w jakich kierunkach i obszarach powinny zostać podjęte działania, aby zachowania i postawy pracowników wspierały cele i strategię firmy.
 
Rezultaty
Wynikiem procesu badania jest określenie dominującego typu kultury organizacji w nawiązaniu do czterech podstawowych jej przejawów. Określony zostaje stan obecny oraz pożądany.
Niezależnie od zdefiniowania kultury organizacyjnej, wyniki badania dostarczają danych pozwalających na świadome jej kształtowanie. Analiza wyników umożliwia określenie takich parametrów, jak:
  • rodzaje zachowań menedżerskich,
  • faktyczne wartości w zarządzaniu jakością oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi,
  • wizja, misja i wartości w działaniu,
  • innych cech koniecznych do modyfikacji.
Bento Marek Naumiuk
Legionowa 4/7
20-048 Lublin
NIP 946-118-52-84
REGON 432486554
Konto 57 1030 0019 0109 8503 0008 8681
© Bento Marek Naumiuk 2010 - 2023
Wróć do spisu treści