Design thinking - Bento Marek Naumiuk

Doskonalenie organizacji
Szkolenia Doradztwo Coaching
Doskonalenie organizacji
Szkolenia Doradztwo Coaching
Bento Marek Naumiuk
Przejdź do treści

Design thinking

Co to jest?
Design thinking to metoda twórczego rozwiązywania problemów, która po raz pierwszy została zdefiniowana w latach 60. w Stanach Zjednoczonych.
Jej celem jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań poprzez wykorzystywanie specyficznych metod pracy, pobudzających kreatywność. Wszystkie działania przekładane są później na schemat biznesowy.

Design Thinking działa w oparciu o następujące założenia:
  • Koncentracja na użytkowniku – dogłębne zrozumienie jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb.
  • Kreatywna współpraca – spojrzenie na problem z wielu perspektyw, szukanie nowych rozwiązań, wyjście poza utarte schematy.
  • Eksperymentowanie i testowanie hipotez – budowanie prototypów i częste zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników.

Celem projektów realizowanych zgodnie z Design Thinking są rozwiązania:
  • Pożądane przez użytkowników
  • Technologicznie wykonalne
  • Ekonomicznie opłacalne
 
Jak działa Design Thinking?
Design Thinking  to usystematyzowane podejście do procesu innowacji. Pierwszym krokiem jest zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą specjaliści, którzy mogą spojrzeć na problem z różnych perspektyw: inżynierowie, technolodzy, specjaliści od marketingu, projektanci, socjolodzy etc.
Następnie powołany zespół realizuje, krok po kroku, kolejne etapy metody (opisane poniżej) posługując się zestawem narzędzi i technik, aby w rezultacie wypracować optymalne do wdrożenia rozwiązanie.
Ścieżka prowadząca przez kolejne etapy nie musi być liniowa. Porażka poniesiona na etapie prototypowania może wymagać powrotu do etapu generowania pomysłów albo nawet definiowania problemu i rozpoczęcia procesu od początku.
 
Czy to jest dla Ciebie?
DT jest dla każdej organizacji, która poszukuje  innowacji. Nie chodzi o skopiowanie e i powielanie tego co było. Chodzi o wdrożenie oryginalnego rozwiązania opartego na  potrzebach użytkowników. Design Thinking ma uniwersalny charakter i dlatego ma szerokie zastosowanie, wszędzie tam, gdzie nie ma jednego oczywistego rozwiązania.  Podoba Ci się?
 
Proces etapowy czyli ?
W praktyce istnieją różne etapy projektowe oraz ich nazewnictwo. Ostatecznie jednak sprowadzają się do analogicznej ścieżki działań. Proces design thinking został podzielony na 5 etapów, według których należy przechodzić przez tok twórczego projektowania.
Najbardziej powszechny podział procesu projektowania metodą design thinking przedstawia się następująco:
Cały proces design thinking podzielony jest na 5 następujących kolejno po sobie etapów:
Etap 1 – Empatia czyli zrozmumienie uzytkownika
Pierwszym etapem jest głębokie zrozumienie potrzeb i problemów użytkownika. Kluczowe jest rozpoznanie problemów i motywacji, które mają wpływ na ludzkie wybory i zachowania.
Etap 2 – Definiowanie problemu (właściwego a nie tego co sami myślimy, że jest problemem)
Na tym etapie dokonujemy  syntezy informacji zebranych podczas pierwszego etapu w celu zdefiniowania co jest właściwym problemem. Tylko dobrze zdefiniowany problem pomoże nam wypracować najlepsze rozwiązania – w przeciwnym razie nasz projekt dołączy do setek nietrafionych ofert produktowych/ usługowych.
Etap 3 – Generowanie pomysłów
Im więcej, tym lepiej – to podstawowa zasada, którą rządzi się etap generowania pomysłów. Ten etap powinien zakończyć się konkretnym rozwiązaniem, które zostanie wybrane z wyselekcjonowanych pomysłów.
Etap 4 – Prototypowanie
Tworzenie prototypów to nieodzowny element projektowania Design Thinking. Budowanie prototypów powinno być prostym procesem. Do budowy można użyć wszystkiego co mamy pod ręką. Istotne, aby nie skupiać się na szczegółach technicznych, a na własnych odczuciach i doświadczeniach. Najważniejsza jest wstępna wizualizacja pomysłu, ponieważ będzie wtedy można przetestować prototyp w środowisku naturalnym.
Etap 5 – Testowanie
Ten etap jest niezwykle istotny i nie może być pomijany w projekcie. Polega na testowaniu przedmiotu/usługi w realnym środowisku, przez co można sprawdzić jego poprawne funkcjonowanie. Testowanie należy powtarzać do momentu uzyskania satysfakcjonujących wyników.

A to oznacza, że Design Thinking jest metodą iteracyjną
 
Co jest efektem?
Celem metody jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Niezależnie od tego gdzie działamy, Design Thinking wspiera rozwój innowacji i gwarantje powstawanie niestandardowych rozwiązań.
Bento Marek Naumiuk
Legionowa 4/7
20-048 Lublin
NIP 946-118-52-84
REGON 432486554
Konto 57 1030 0019 0109 8503 0008 8681
© Bento Marek Naumiuk 2010 - 2023
Wróć do spisu treści